Medische verklaringen

"De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen", Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

"Vandaar dat de KNMG het ondertekenen van iedere medische verklarlng sterk ontraadt, ook al verzoekt de patiênt daar nadrukkelijk zelf om. De tuchtrechter steunt dit standpunt en heeft weinig coulance met artsen die deze norm schenden";  Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Prof.mr.dr. A.C. Hendriks, Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

 

Regelmatig krijgen wij het verzoek van patiënten om een medische verklaring in te vullen of te ondertekenen. Dit kan gaan om een veelheid van verklaringen zoals 'Fitness to fly', verklaring van ziekte voor school, opleiding, tentames, sportschool, verklaringen gezond te zijn om te kunnen duiken, te kunnen deelnemen aan fietstochten, maratons, en nog veel meer. 

Ofschoon we begrijpen dat patienten die hierom vragen soms ook klem zitten kunnen we niet aan een dergelijk verzoek voldoen. Uitleg over dit standpunt kunt u vinden door bovenstaande links aan te klikken of door hier te klikken.

We mogen desgevraagd en met toestemming van de patiênt wel feitelijke gegevens verstrekken (bv 'ik heb geconstateerd dat mevrouw zwanger is'), maar daarover geen oordeel geven (bv 'mevrouw is goed in staat om te vliegen').