Opvragen gegevens uit uw dossier

U heeft, als patiënt, het recht op inzage in uw medisch dossier (of van uw minderjarige kind(eren)). Dit kan, wegens privacy, niet bij onze assistenten.

U dient hiervoor een afspraak te maken bij de huisarts.

Wilt u een kopie van (een gedeelte van) uw medisch dossier, dan brengen wij 0,25ct per pagina in rekening. 

Let op: U kunt de kopie(ën) 2 werkdagen na de aanvraag komen ophalen.

 

Vraagt een verzekeringsarts, ARBO-arts of andere instantie namens u medische informatie op, dan ontvangt deze eerst een factuur(bij deze aanvraag hoort een door u ondertekende machtiging). Nadat de factuur voldaan is, zal de gevraagde informatie binnen 15 werkdagen verstuurd worden. De huisarts zal de specifieke vragen gericht beantwoorden.

Let op: Deze instanties kunnen de patiënt vragen om zelf een kopie uit het medisch dossier op te vragen. U kunt deze natuurlijk krijgen, maar de vragen die gesteld worden zullen dan niet gericht door de huisarts beantwoord worden. U loopt dan het risico dat u te weinig of te veel informatie uit uw eigen dossier doorgeeft met alle gevolgen van dien. Hier bent u  zelf dan verantwoordelijk voor!