Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartspraktijk Mw.V.S.Mahabier


Huisartspraktijk Mw.V.S.Mahabier

Dierenselaan 14
2573 KH Den Haag
Telefoon: 070-3624082
Spoed: 070-3602196
Fax: 070-3605948

Zorgverleners: toets 3 in het keuzemenu

KvK-nummer: 54774306

huisartspraktijkmahabier.praktijkinfo.nl


Praktijkinformatie

 

Huisartspraktijk Mw. V.S. Mahabier is gevestigd op de grens van de wijken Rustenburg-Oostbroek en Transvaal, aan de rand van het centrum in Den Haag. Wij verlenen uitgebreide eerste lijns zorg.

Via het submenu kunt u alle relevante informatie over de praktijk terug vinden.

NHG-logo

Spoedgevallen

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen:

08.00u - 17.00u

Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Bel voor niet levensbedreigende maar wel spoedeisende hulp onze spoedlijn:    

070-3602196   (van 08.00 tot 17.00u) 

 

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

 

 

 NHG-logo

Openingstijden

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00u tot 17.00u.

Dagelijks inloopspreekuur van 08.00u tot 09.30u. HIER HOEFT U GEEN AFSPRAAK VOOR TE MAKEN!

Dagelijks middagspreekuur van 13.30u tot 16.30u. UITSLUITEND OP AFSPRAAK!

Dagelijks telefonisch spreekuur van 10.30u tot 11.30u. 

Receptenlijn (TOETS 4) van 08.00u tot 16.00u. Alle recepten worden om 16.00u naar de apotheek verstuurd!

Onze spoedlijn is op werkdagen bereikbaar van 08.00u tot 17.00u. Let wel, alleen voor spoed.

Wij zijn geopend tijdens de schoolvakanties, maar gesloten op officiële feestdagen.

Buiten onze openingstijden tussen 17.00u en 08.00u, in het weekend en op feestdagen kunt u terecht bij Huisartsenpost Smash 070-3469669

http://www.smashaaglanden.nl/

 

 

 

NHG-logo

 

Afspraak maken

Inloop spreekuur zonder afspraak

Het inloopspreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. U dient zich tussen 08.00u en 09.30u aan te melden bij de assistente. 

Middag spreekuur alleen op afspraak

Het middagspreekuur wordt gehouden op iedere werkdag van 13.30u tot 16.30u. U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen van 8.00u tot 10.30uur en van 13.00u tot 16.00uur. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. 

Niet verschijnen op afspraak

Niet verschijnen bij de Huisarts/Verpleegkundige/Doktersassistenten zonder af te bellen heeft consequenties.

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat voor de huisarts/verpleegkundige/doktersassistenten onnodig veel tijd verloren. Immers er is op uw komst gerekend!

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen en het betreft een consult bij de huisarts?
Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval ten minste 24uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen.
Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

Wat gebeurt er wanneer u niet (tijdig) afzegt?
U krijgt een rekening bij niet verschijnen zonder bericht. U ontvangt dan een rekening van €12,50 of €25,00 afhankelijk van het soort afspraak.
Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen en het betreft een consult bij de Verpleegkundige/Doktersassistent?
Het betreft afspraken waar meestal 20 minuten voor staan. Hier zijn lange wachtlijsten voor. Deze afspraken moeten minimaal 2 werkdagen van tevoren afgezegd worden, dan kunnen wij misschien nog iemand anders inplannen.


Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. De afgelopen maanden kwamen met enige regelmaat te veel mensen per dag niet opdagen op de afgesproken tijd bij de huisarts/verpleegkundige/assistente. Wij zien ons daarom helaas genoodzaakt om deze regeling te moeten treffen.

Wilt u onnodige kosten voorkomen, belt u dan op tijd af.

 NHG-logo

Telefonisch spreekuur

Het nummer voor het telefonisch spreekuur is: 070-3624082 (keuze 2)

U kunt tijdens dit spreekuur bellen voor lab-uitslagen.

Voor eenvoudige vragen kunt u de praktijk bellen tussen 08.00u en 10.00u, tussen 11.00u en 11.30u en tussen 13.00u en 15.00u. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen.

Het telefonisch spreekuur vindt iedere werkdag plaats tussen 10.00 en 11.00uur.

 

Uitslagen

Bel voor uitslagen tijdens telefonisch spreekuur.

 

NHG-logo

Avond-,nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost/doktersdienst

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost/doktersdienst. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit onze regio samen.

Openingstijden
Iedere werkdag van 17.00 tot 8.00uur , op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend.

 

Afspraken
U belt altijd met 070-3469669 voor het maken van een afspraak bij de SMASH. Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand. 

Adres huisartsenpost
Kijk op:     http://www.smashaaglanden.nl/  voor de huisartsenpost bij u in de buurt.

NHG-logo

Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het middagspreekuur, het telefonische spreekuur en het assistentenspreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek. 


U kunt dagelijks terecht op het assistentenspreekuur van 10.30u tot 11.30u en van 13.30u tot 15.30u voor:

 • Het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • zwachtelen en tapen
 • verstrekken van informatiefolders

 

Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 8.00 en 10.30u en tussen 13.00 en 16.00u.

NHG-logo

Andere spreekuren

 •  Wrattenspreekuur   Maak hiervoor telefonisch een afspraak!

 

 

 NHG-logo

Home

Welkom op de website van 

Huisartspraktijk Mw. V.S. Mahabier 

 

Tijdens onze openingstijden zullen wij uw gezondheidsvraag zo snel mogelijk beantwoorden. In geval van spoed kunt u direct bij de huisarts terecht. Voor een consult bij de huisarts dient u een afspraak bij onze assistent te maken.

 

NHG-logo